ÜLKEMİZİN ENERJİ KAYNAKLARI ve POLİTİKALARI  

Çok şükür ülkemizde dünyada bilinen her türlü enerji kaynağını bulabilmekteyiz. Bizim için önemli olanlar: kömür, odun, tezek, petrol, hidroelektrik, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, nükleer enerji olarak sıralanabilirler.  İşin politikası Atatürk'ten sonra politikasızlık olarak belirlenmiş ve büyük bir istikrar göstererek günümüze kadar hiç değişmemiştir.

Karadeniz kıyılarında önceki dönemlerde yetişmiş politikaçılarımızın kısırlığı yüzünden oluşan ve ülkemizi tehdit altında tutan doğal gaz bağımlılığını kırmak öncelikli hedeflerimizden olmalıdır.  Kömürümüz var kullanacağız ama entellektüel geçinen bilgisiz fikir sahibi olan entellerimizin bol bulunması, her makamda karşımıza çıkması, akademisyen kılığına dahi bürünebilmeleri, politikacılarımızı bazen kendi kısırlıklarından çoğu zamanda akıl harici hinlikleri sayesinde yanıltıp bu toprak altı zenginliğimiz dururken komşuları zengin etmeye yönelmişiz.

Her nasılsa bunca hengame arasında dünya şeytanlarının icadı KYOTO dayatması karşısında nasılsa bu güne kadar imzalamama dirayetini göstermişiz. İnşallah ta AB  ve ABD (gizli)dayatmaları ile imzalamak zafiyetini göstermez mevcut hükümet.

Kömürümüzü doğru kullanacak teknelojileri geliştirir, sonra termik santral atık enerjisini başka sahalarda değerlendirsek işin şekli değişecektir.  Üstelik şimdiye kadar hem de Polonyadan alınan termik santral teknolojisini geilştiremezsek geleceğimizi ipotek altına kendi ellerimizle alırız.

Kömürümüzü toz olarak sevk edip bölgesel santrallarda baca gazı ile kuruttuktan sonra daha verimli yakarak elektrik ve atık ısı değerlendirmesi ile doğal gaz talebimizi sıfıra indirebiliriz.

Atık ısı ile kışın evler yazın konserve tesisleri ısı ihtiyacı karşılanabilir. Ya da tüm atık ısı sanayinin ihtiyacına yönlendirilebilir.  Bilinen ıslak elektrostatik filtrasyonla uçucu küller tamamen tutulabilir, desülfürüzasyon uygulaması ile egzoz gazı zararlı kükürt birleşiklerinden ayrılabilir, üstelik meydana gelen yan ürün alçı da tarım yada sanayide kullanılabilir.

NÜKLEER ENERJİ

Ne dir ne değildir?   İşe yarar mı?  Faturası ne olur?  Bu sorularıon cevabını izni ile Sayın Yüksek mimar Çelik Erengezgin'in  siteme aldığım bir yazısında arayalım.