HAKKIMDA- BEDİİ ERDEMİR

Fibre Engineering İnternet Sitesi Bedii Erdemir tarafından faaliyetleri hakkında bilgi vermek amaçlı kurulmuştur.
Bedii Erdemir Ankara Koleji ve Leeds Üniversitesi mezunu tekstil mühendisi ve polimer fizikçisidir.  1983 yılında Sasa AŞ de çalışma hayatına başlamış ve "melt ekstrüzyon" metodu ile sentetik lif üretimi sahasında tecrübe kazanmıştır
.

Sentetik lif sektöründe yenilik yapmak amacı ile bazı özel çalışmalar yapmış ve çeşitli projeler geliştirmiştir. Sanayi ihtiyacı olan HMLS türü poliester esaslı performans lifleri üretimine yönelik bu projelerden ilgili bölümlerde söz edilmektedir.

Isı ve ses yalıtımı sahasında organik ve inorganik tabii malzemelerden üretilen bir kompozit geliştirmiştir. Yeni Yalıtım Malzemesi anlamında kısaca YYM adı verilen bu ürün için ALSEPOR markası tescil ettirilmiş ve yurt dışı patent araştırması yaptırılmıştır.  Alsepor lehine sonuçlanan bu araştırma sayesinde patent hakkının verilmesi beklenmektedir.

Detaylı olarak ilgli bölümlerde tanıtımı yapılan Alseporun (YYM) ısı ve ses yalıtımı yanında, yangın şartlarında da ısı iletmemesi, hiç bir zehirli gaz çıkarmaması, hammaddelerinin bol ve ucuz olması, kısmen atıktan mamul olması, yalıtım değerinin polisitren köpükten iyi olması, gerçek anlamda teneffüs etmesi ve antimikrobiyel olması önemli özelliklerindendir.

 Ülkemiz için güncelleşmekte çok ta gecikmiş olan güneş enerjisi değerlendirme konularında da çalışmalar başlatılmıştır. Bu sahada ülkemizde ilk eneji mimarlığı örneklerini inşa eden Yüksek Mimar Sayın Çelik Erengezgin ile bir fikir alışveşi ortamı içinde çalışılmaktadır.

Konutların enerji ihtiyacını kısmende olsa karşılamak amacı ile kısa (24 - 72 saatlik period) ve uzun (mevsim boyu) dönemde kullanım için doğrudan ısı biriktirme / saklama sistemleri tasarlanmıştır.  Bu çalışmaların eksenini faz değiştirme malzemeleri (FDM) oluşturmaktadır. Alsepor ile sinerji yaratacağı düşünülen bu konuda faaliyetler yoğunlaştırılmıştır. .

Tüm projeler özel olarak geliştirilen laboratuarda gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan ürünler ve ilgili projeler özünde yenilik olan fikirleri etrafında oluşmaktadır. Motivasyonunu ise güncel konulardan almaktadır.  Tüm tasarımlarda çevreçilik ön plandadır. Petro kimya sanayii vazgeçilmezliği çevreci yaklaşıma ters düşer görünsede yenilikler daha az miktarların aynı işi yapmak için kullanılması esasını getirmektedir. Tüm ürünler verimli dönüşüme müsade etmektedirler.

Site yayımcısı yukarıdaki konulara ek olarak  diğer alanlardaki birikimlerini paylaşmak adına çeşiitli bölümler eklemiştir. Aşağıda çevreye ve tabiata bakışını kısmen yansıtan görüşlerine değinmiştir.

İnsanoğlunun tarihsel gelişimi alternatifi olmadığı için çevreci olmuştur. Endüstri devrimi önceleri tabiatın özelliklerini değerlendirerek çevreci projelerin yapılması bir rastlantı değil bir zaruretti.  Teknolojinin gelişmesi ile insanoğlu çok büyük işlere imza attı. İlk olarakta binlerce yıl suyuna gittiği tabiatı göz adı etti hatta meydan okudu. Tabiat, batmaz sanılan Titaniği ilk seferini bile tamamlayamadan alarak ciddi bir ikazda bulundu.

Ancak insanoğlu hala yeteri kadar ders almış değill, gücün verdiği sarhoşluk ile tabiata meydan okumaya devam ederek bu dünyayı acımasızca kirletmektedir.  En yeni örnek Dubaide yapılan 7 yıldızlı yelken şeklindeki oteldir. İnsanoğlunun gösteriş merakı ve tabiata kafa tutmasının en yeni örneğidir. Bakalım sonu ne olacak. Çevreye uyum sorunları çözüldü ise bu eser uzun süre yaşar ama hemen iki yanı ve üstünde ırkdaşları olan insanlar perişan halde açlık ve emperyalist emellerle pençeleşirken bu gösterişi nasıl yapabildiler nasıl bu kadar insanı insan yapan hasletlerden uzak kalabildiler anlamak zor. Üstelik bu gösterişin finansı bir çalışma ve başarısı ile değil toprak altından Allah ihsanı petrolden gelmiştir.

Atalarımızın yaptığı eserler, tabiat gözardı edilmediği için binlerce yıldır ayaktadır, ancak modern dünyanın tabiatı hiçe sayan bütün yapıtları yerle birdir. İkinci bir örnek ise ABD de sadece rüzgarın yol açtığı tabii frekans çakışması düşünülmediği için açıldıktan 4 ay sonra yıkılan dev çelik yığını asmaköprüdür  (1940 Tacoma Narrows Köprüsü ABD).  

Tüm insanlar için hedef, tabiat dengelerini bozmadan nimetlerinden usulünce yararlanmak olmalıdır. Enerjiniz rüzgardan ve güneşten olsun.dkjaskljasdkahsd