GÜNEŞ ENERJİSİ DEĞERLENDİRME PROJELERİ

Güneşten ısı elde etmek ve bu ısının faz değişim enerjisi, yani "latent heat" olarak stoklanması amacı ile malum faz değişim malzemeleri (FDM) üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Bu sahada üç esas belirlenmiştir.

Öncelikle Alsepor ile olabilecek sinerjiler araştırılmaktadır. Alseporun bir yalıtım malzemesi olması, anti mikrobial özellikte olması ve çok yüksek ısı farklarına dayanması cesaret vericidir. 

İkinci esas ise güneşten yazın ve kışın alınacak enerjinin taşınmasına yönelik tercihtir. Burada ulaşlılabilecek sıcaklık seviyeleri hem enerjinin emileceği sistemi hem de transfer ortamını belirleyici faktördür. Aynı zamanda saklama ortamı üzerinde de belirleyicidir.

Üçüncü olarak enerjinin saklanacağı FDM malzemelerinin belirlenmesidir.  Alsepor ile bu sahada yaratılacak bir sinerji ile uzun yıllar dayanabilen bir ısı bataryasının oluşturulması mümkün gibi görülmektedir.