Alsepor (yeni yalıtım malzemesi)

Atık kağıt hamurunun uygun şartlarda alçı ile birleştirilmesi sonucu gözenekli bir yapıda elde edilen Alsepor yanmaz bir yalıtkandır. Selülozun alçı ile kaplanması oksijen temasını kestiği için yanma olmamaktadır. Zaten ısı iletimi az olan alçı ve selülozun gözenekli bir yapı meydana getirmesi de yalıtkanlığı sağlamaktadır. Yalıtım kabiliyeti olarak polimerik köpüklerle mineral lifler arasında bir yerdedir. İletkenlik katsayısı yoğunluğuna (180 – 90 Kg/m3) bağlı olarak 0.040 ila 0.046 w/m.K arasındadır.

Yangın şartlarının ötesinde de denenmiş olan ALSEPOR 1200 dereceler de dahi bir miktar alev tahribatına rağmen yanmazlığını ve yalıtım kabiliyetini korumuştur. Yapılan çalışmalar sonucu Alev dayanımı artırılmış ve ilk sıcaklık mertebesi testinde sıfır tahribat ile 1050 dereceye 60 dakika dayanmıştır. Test devam ettirilebilseydi bu süre 180 dakikalara çıkabilir hatta aşabilirdi. Toplam enerji dayanımı testinde bu sürenin de belirlenmesi planlanmıştır. Alsepor nem soğurma kabiliyetinde olduğu için kuru ve sıcak iklimlerde hem dış şartların ısısından kapalı mekanları koruyacak hem de içindeki nemi deşarj ederek sıfır maliyetli son derece sağlıklı bir nemlendirme ve soğutma görevi görecektir. Kışları da aynı mekanın içinde bulunan enerjiyi muhafaza edecek ve kapalı ortamda oluşabilecek fazla nemi içine alacaktır.

Alsepor, yalıtım, nem dengeleme ve yanmazlık özelliklerini bünyesinde bulundurması sayesinde başta devlet ve askeri binalar olmak üzere, hastanelerde, okullarda, sinema, tiyatro ve müzik holler gibi sosyal mekanlarda ve evlerde çok amaçlı uygulama sahaları bulacaktır. Bu özelliklerin tümünü bünyesinde bulunduran benzersiz bir üründür. Türk Patent Enstitüsü tarafından 08128 sıra numarası ile incelemeli olarak patentlenmiştir. İncelemesi Avusturya Patent ofisince yapılmıştır. Alsepor markası ayrıca tescil edilmiştir.

Alsepor’un üretim şekli belirlenmiştir. Bu aşamada bir pilot üretim tesisi kurulmalıdır. Bu tesiste üretilecek levhalar ile kalan bazı çalışmalar yapılarak uygulama prosedürleri belirlenmeli ve ürünün tanıtımı yapılarak piyasaya sürülmelidir. Eş zamanlı olarak Alsepor konusunda çalışması hazır olan bazı ilave patentler de alınmalıdır.

Bu proje için yatırımcılar aranmaktadır.