KÜRESEL ISINMA HESABI:

 
Saf, tertemiz, iyi ahlaklı ve kalpleri bilim aşkıyla dolu değerli dünya çevrecilerine ve ülkemizde ki destekçileri KYOTA hayranlarına sesleniyorum.  Karbon dioksit gazını küresel ısınmanın baş sorumlusu ilan ettiler ve sizde çevre ve bilim aşkı ile hemen desteklediniz. Müsadenizle hasbel kader çevreci olmaya çalışan bendeniz bu işe biraz hesap ile yaklaşmak istiyorum. Hemen peşinen söyleyeyim hesabımın varsayımları ve metodolojisi denetime açıktır. Hatalarım varsa lütfen bulunuz ve daha doğruya birlikte ulaşalım. 

Karbon dioksit salınımının dünyada yıllık bir trilyon ton karbon yakılması sonuçu olduğunu kabul edelim. Demek ki hesap şöyle yapılacak: 1012 ton x 22.4 L/mol x 10 -3 m3/L x 1/12 g/mol x 10-6 ton/g x 1/ 365 gün = 5.1 x 10 12 m³/gün Yani her gün atmosfere 5 trilyon m³ CO2 atılacak.  Atmosferin hacmi 594 x 1018 m³ olduğuna göre günlük deşarj : 5.1 x1012x100 / 594 x 1018 = 0.86 x 10 -6 yani milyonda birin altında. Günlük olarak sarf da var, sonuç; CO2 salınımı gezegenimiz için bir risk değildir. Sadece Kyota dayatmasına bir kılıftır. Düşünsenize bu işi organize eden ABD taahhüt dışında kalıyor! 

Son yüz ellin yılda 0.8ºC ısı artışı olduğu iddiasını doğru kabul edelim ve bakalım bu ısı neren gelmiş olabilir. CO2 hesaplama varsayımdan yola çıkıyor ve gezegenimizde yılda toplam bir trilyon ton karbon yandığını göz önüne alıyoruz. Bu ısıya ilaveten biolojik kaynaklı insan ve hayvanlarında ısı deşarjı var artı Güney Kutbundan giren fakat aslında girmemesi gereken buzulları eriten uv b ve c bantları var. Tabii 24 saat dünyayı sürekli ısıtan güneş te cabası.

Yaratanın ön gördüğü denge gereği gündüz aldığımızı gece uzaya verdiğimiz için dünyamız habire ısınmıyor.   Aslında fosil ve selüloz esaslı enerji kaynaklarının da verdiği ısı uzaya kayboluyor. Aksi halde bayağı ısınırdık. Birazdan hesaba oturunca göreceğiz.   Bu hesabı yapınca bir kez daha anladım ki bütün yaygara KYOTA dayatması için koparılıyor. Bu dayatmanın sinsi plancıları hiç utanmadan entelektüel kesimin çevreye olan saygısını ve bilime olan inancını istismar ederek yeni bir sömürü düzeni tesis etmeyer çalışıyorlar!  Vebal altında olanlar başta bu ahlaksız planı yapanlar ve buna boyun eğen akademisyenlerdir. 

Gelelim hesaba!  Kimyasal olarak yaktığımız karbondan: 1012 ton karbon x 103 Kg/ton x 6 x 103 Kcal/Kg = 6 x 1018 Kcal karbon enerjisi demektir.Atmosferin hacmi bir önceki hesaptan 600 x 1018 m³ olduğuna göre ve beher metre küpü 1.3 Kg çektiğine ve bu kütlenin 1ºC sıcaklık artışı için 0.3 Kcal/Kg enerji istediğine göre var olan enerji bir yılda hiç harcanmadan biriktirilse bile sıkı durun!  

Atmosferin kütlesi: 600 x 1018 x 1.3 = 780 x 1018 Kg dır.  Toplam enerjiyi bu rakama bölersek yani 6/780 = 0.0077 Kcal/kg ifadesini elde ederiz. Yani Kg atmosfer başına yıllık birikim 7.7 kalöri demektir. Diyelim ki soğutmadık kaybetmedik fanusta sakladık. Getireceği ısı artışı: 0.0077 x 0.3/1= 0.0023 ºC/yıl olur. Biyolojik olarak bu kadar bile yanmaz hesaplamaya değmiyecektir. KYOTONUN mumu burda söner değerli arkadaşilar! 

Eğer güvenilir bir metodla tespit edilen ısı artışı varsa dünyada bu sadece hal değişim enerjisi olduğu için kaybolmayacak buz eriten ısıdır. Yani Güney kutbuna gelen radyasyon! Hazır hesaba oturmuşken bir de o na bakalım. Ne diyorlar dünyanın ortalama ısısı 0.8 derece artmış son 150 yılda! Tamam.

Demek ki atmosferde 780 x 1018  Kg x 0.3 Kcal/Kg  x 1/0.8 =  300 x 1018 Kcal enerji  birikmiş.  Bu enerjinin tümü buzulları eritmek için kullanıldı varsayımı yaparsak: 0ºC de 1 Kg buzun erimesi ve 0ºC de su haline gelmesi için 80 Kcal gerekir. Yani 300/80 x 1018 Kg x 10­­-3ton/kg = 3.75 x 1015 ton buz 150 yılda erimiş! Hadi itici freon gazından dolayı bu son 50 yılda oldu diyelim. Yuvarlak hesap 3 katrilyon ton buz kaybı son 50 yıl içinde. Demek ki buzulları istiyorsak Kyotoyu bırakıp ozonu tamir edeceğiz. Bu da Batı ile ABD nin borcu dünyaya. Delen onlar çünkü. 

Küremizin yüz ölçümü 510 trilyon m² olduğuna göre ve bu kürede yüzeyin ¾ su olduğuna göre 400 m² de 3000 ton su artışı var demektir. Bu noktaya da 50 yılda geldiğimize göre yıllık 150 mm su seviye artışı var demektir. Gerçekten yıllık 15 cm su artışı olsaydı 50 yılda 7.5 metre suya gömülürdük.  Demek ki bu hesap ta doğru değil.

Atmosferde var olduğu söylenen ısı artışı ya fasarya. Ya da  bu ısınma tüm suya ve yüzeye dağıldığı için buzul tahribatı çok az!  Buzul kaybından dem vurulduğunda hele hep aynı videoyu seyrederiz. Sebebi anlaşıldı.   

Değerli çevreci dostların bilgisine! Ozon bir zehirdir ve mikro organizmaları yüksek reaktivitesi ile hemen yok eder. Dünyanın ozon ile kaplı olması uzaydan gelebilecek plazmaların bio aktivitelerinden bizi koruması içindir.  Yani fanusumuzdur!  İnancıma göre bu da tabiatın / yaratanın bir lütfudur.  Uzay sanıldığı gibi boşluk değildir, her yönden gelen plazma türleri ile tıkabasa doludur! Bana klırsa bu tabakanın tamiri için ABD yi ve AB yi sıkıştırmak daha iyi olacaktır. Utanmazlar yavuz hırsız misali Kyoto bastırması ile hedef saptırıyorlar. 

Bedii Erdemir